Upload media Facebook

Zoe Meszaro wins gold at the Kobushi Cup Karate Tournament

02/03 2017


Zoe Meszaro (USA) wins gold at the 2017 Kobushi Cup Karate Tournament, in the 14-15 Advanced Kata Division.

Photos: Donna Meszaro

1
2